Archive for the ‘İnceleme – Araştırma’ Category

Şiirin Ortak Paydası 2 Kuram ve Çözümlemeler

Posted on Kasım 5th, 2014 by by onalpbilisim

Şiirin Ortak Paydası 2 Kuram ve ÇözümlemelerŞiir üzerine iki ciltlik bir başyapıt
Şiirsel yaşamı canlı tutması gereken “işlevler” ile onları yerine getiren “kişi¬ler” arasındaki ayrım üstünde özellikle durmak istiyorum. Çünkü bu ayrımın söz konusu olduğu yerde, şiiri canlı tutacak ya da yozlaştıracak duyarlı bir sınır var bence.
Önce ozanlık ile okurluk işlevini ele alalım. Kültürel gelişmişlik düzeyi bir yana, şiir yazma yetisi ile şiirden tadalma duyarlılığı (Buna “beğeni” diyorlar) birbirini ne zorunlu kı¬lan, (devami...)

Şiirin Ortak Paydası 1 Şiirbilime Giriş

Posted on Kasım 5th, 2014 by by onalpbilisim

Şiirin Ortak Paydası 1 Şiirbilime GirişŞiir üzerine iki ciltlik bir başyapıt
Bu incelemeye konulan başlık, bir bakıma sözvermedir: İçerdiği savı tanıtlamakla yükümlü kılar yazarını. Hele de bu, Şiirin ortak paydası gibi savdolu bir başlıksa! Anlamı yeterince açık: Şiir, değişen bütün biçimlerine karşın, değişmeyen bir ilkeye dayanır. Bu ilke bütün şiirlerin ortak paydasıdır. Ancak şiirin ortak paydasını belirlemek bu yapıtın özel bir savı değil, çağdaş şiirbilimin genel tasarısıdır.
Mehmet Yalçın burada izlediği amacın sınırlarını (devami...)

Reşat Nuri Güntekin’in Romanlarında Hastalık

Posted on Kasım 4th, 2014 by by onalpbilisim

Reşat Nuri Güntekin'in Romanlarında HastalıkReşat Nuri, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının çok önemli yazarlarından biridir. Onun eserleri çeşitli açılardan incelenmeyi hak eden eserler arasındadır.
Bâki Asiltürk’ün kaleme aldığı Reşat Nuri Güntekin’in Romanlarında Hastalık adlı bu kitap, tematik bir araştırma sonucunda ortaya çıkmış bulunuyor. Asiltürk, bu araştırmasında Türk edebiyatının önemli yazarlarından Reşat Nuri’nin romanlarındaki “hastalık” temasını inceliyor. Bu temaya bağlı kalarak hastalık çevresinde ele alınabilecek başka (devami...)

Cevat Çapan Şiiri ve Bana Düşlerini Anlat

Posted on Kasım 4th, 2014 by by onalpbilisim

Cevat Çapan Şiiri ve Bana Düşlerini AnlatAntalya Kültür Sanat Vakfı tarafından her yıl bir şairimize Altın Portakal Şiir Ödülü veriliyor. 12. yılında ödül, ‘Bana Düşlerini Anlat’ adlı eserinden yola çıkılarak Cevat Çapan’a değer görüldü.
Altın Portakal Şiir Ödülü verilen şairin şiirlerinin değerlendirildiği sempozyuma sunulan bildiriler kitap olarak yayınlanıyor.
Cevat Çapan şiirinin ele alındığı 12. Altın Portakal Şiir Sempozyumu’na sunulan bildirileri, “Cevat Çapan Şiiri ve Bana Düşlerini Anlat” başlığı altında (devami...)

Şiir Defteri Şiir ve Hayat 2012

Posted on Kasım 4th, 2014 by by onalpbilisim

Lâle Müldür Şiiri ve Ultra-Zone’da UltrasonAltın Portakal Şiir Ödülü, Antalya’dan şairlerimize gönülden verilen bir çiçek, bir destek… Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV), 1997’den beri, son derece yetkin seçici kurulların çabasıyla bu ödülü her yıl bir şaire veriyor. 2007 yılı ödülünü Lale Müldür ‘Ultra-Zone’da Ultrason’ adlı yapıtıyla aldı. Ödülü değerli kılan ise her yıl ödül alan şairin yapıtı için düzenlenen sempozyum ve sempozyum bildirilerinin kitaplaştırılmasıdır. Elinizdeki kitapta, ödülün temelindeki yapıttan yola çıkan (devami...)

  • Sayfalar 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >