Archive for the ‘Kuram – Düşünce’ Category

Dil ve Şiddet

Posted on Kasım 4th, 2014 by by onalpbilisim

sasssDil üzerinden şiddet nasıl gerçekleşir? Davranışsal şiddete giden yolda dilsel şiddet nasıl bir işlev üstlenir? Dar veya geniş anlamda dil ile şiddet arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?
Çeşitli şiddet biçimlerinin tarihin hemen her döneminde, başta savaşlar olmak üzere, çok yer tuttuğu dünyamızda bu soruların yanıtları nasıl verilebilir ya da verilmelidir?
İmran Karabağ, bu araştırmasında öncelikle dil ile şiddet arasındaki ilişkiyi ele alıyor ve şiddet eğilimli söylemin dile yansıyan yönlerini inceliyor. Araştırmanın merkezine oturttuğu metinler üzerinden giderek, çeşitli (devami...)

Büyülü ve Çılgınca Bir Yaşam

Posted on Ekim 2nd, 2014 by by onalpbilisim

Yazan: Jacques Ellul
Türkçesi :Ali Toprak
Sayfa Saysı: 128
Fiyatı: 11 TL

“Alışık olduğumuz etkili, sade dilinin heves ve hüneriyle Ellul, Hıristiyanlık ile sivil otorite arasında geliştiği varsayılan müttefikliğin gerçek olmadığını ortaya koyuyor.”

JOHN HOWARD YODER
Notre Dame Üniversitesi