Dil ve Şiddet

Posted on Kasım 4th, 2014 by by onalpbilisim

sasssDil üzerinden şiddet nasıl gerçekleşir? Davranışsal şiddete giden yolda dilsel şiddet nasıl bir işlev üstlenir? Dar veya geniş anlamda dil ile şiddet arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?
Çeşitli şiddet biçimlerinin tarihin hemen her döneminde, başta savaşlar olmak üzere, çok yer tuttuğu dünyamızda bu soruların yanıtları nasıl verilebilir ya da verilmelidir?
İmran Karabağ, bu araştırmasında öncelikle dil ile şiddet arasındaki ilişkiyi ele alıyor ve şiddet eğilimli söylemin dile yansıyan yönlerini inceliyor. Araştırmanın merkezine oturttuğu metinler üzerinden giderek, çeşitli (devami...)

Çağdaş Rus Öyküsü Antolojisi

Posted on Kasım 4th, 2014 by by onalpbilisim

sassssNİKOLAY MİHAYLOVİÇ KARAMZİN (Zavallı Liza) • ALEKSANDR SERGEYEVİÇ PUŞKİN (Maça Kızı) • NİKOLAY VASİLYEVİÇ GOGOL (Araba, Burun) • İVAN SERGEYEVİÇ TURGENYEV (Kasaba Hekimi) • FİYODOR MİHAYLOVİÇ DOSTOYEVSKİ (Gülünç Bir Adamın Düşü) • ALEKSANDR NİKOLAYEVİÇ OSTROVSKİ (Polis Şefinin Başından Geçen Gülünç Olayın Öyküsüdür) • LEV NİKOLAYEVİÇ TOLSTOY (Çilekler, Üç Ölüm) • NİKOLAY SEMENOVİÇ LESKOV (İhtiyar Herasim ve Aslanı) • ANTON PAVLOVİÇ ÇEHOV (Berber Dükkânında, Hanımla Kavga Ettik, Hanımlar, Tepetakla) • İVAN ALEKSEYEVİÇ BUNİN (Gençlik ve Yaşlılık, (devami...)

İstanbul Öyküleri Antolojisi

Posted on Kasım 4th, 2014 by by onalpbilisim

asdasd“Sivriada’da bir gece; Sait Faik, Sotiri ve Kalafat balığa çıkmış, bir hikâyede yarenlik ediyorlar. Bir kez daha binlerce yılın İstanbul’uyla bir yolculuğa çıkıyoruz. Şehir uskumrusu, levreği, balıkçı reisleri, Evgeniya’sı Bodrum kat meyhaneleri, keşleri, genelevleri, sevda ve firakları ile tam bir şenlik. Abidin Dino büyüleyici üslubuyla Yeditepeli Şehrimizi resmediyor. Peride Celal, Kalpazankaya’nın oralarda bir denizkızı çıkartıyor Angelos’un karşısına. Varsın inanmasın kimse. Oktay Akbal’ın son vapurda rüzgârı taşıyıp getirdiği hüzünlü, neşeli, (devami...)

İkinci Yeni Şiir (Antoloji-Dosya)

Posted on Kasım 4th, 2014 by by onalpbilisim

ikinci şiirCumhuriyet dönemi Türk şiirinin çok önemli dönemsel kırılmalarından biri olan İkinci Yeni, önceleri birbirlerinden habersiz bazı şairlerin ortak şiir verimleriyle yazmaları sonucu ortaya çıkmıştır. İmgesellik, sözcüklerin anlamsal ve yapısal değiştirimlere uğratılması, dilin doğal akışının sarsılması, sıradan olanın ve sokak dilinin sorgulanması gibi özelliklerin bağımsız şairler elinde buluşma noktaları oluşturması bu hareketin bütünlük kazanmasında etken olmuştur.
İkinci Yeni şairleri, yalnızca şiir yazmakla kalmamış yazdıkları şiir üzerine konuşmuş, yazılar (devami...)

Tarihi Liderler ve Aşkları

Posted on Kasım 4th, 2014 by by onalpbilisim

tarihi liderBu kitapta; tarihte iz bırakmış liderlerin yaşadıkları aşk ve birlikteliklerin, onların hayatları üzerindeki rolüne eğildik. Ayrıca, liderlerin aşkları paralelinde tarihin akışına, yıkılan ve kurulan imparatorluk ve krallıkların serüvenine, modern devletlerin katmanlarına da ayna tutmaya çalıştık. Yaşanan aşkların liderlerin özel hayatlarını, bireysel dünyalarını nasıl etkilediğine odaklanırken, devletlerin ve toplumların aşkın yarattığı fırtınalardan aldıkları etkileri de ihmal etmemeye çalıştık. Daha önceki kitabımız Dâhiler ve Aşkları’nda olduğu gibi Tarihi Liderler (devami...)